Släktgårdsresa 2020

Släktgårdsresa 2020

I oktober 2020 företog delar av styrelsen – Lars, Kenneth och Lena – en spännande resa till några av de gårdar i södra Västergötlands knallebygd som är intimt förknippade med vår släktförening. Detta under kvalificerad ledning av Rune Andersson, föreningens förutvarande ordförande med sina detaljkunskaper om allt som har med Jon i Åhs att göra.


Vår resa började i det som en gång var Jons gård i Åhs, belägen en fjärdingsväg bort från Södra Åsarps kyrka där han tjänstgjorde som klockare. Av byggnaderna från hans tid finns dessvärre inga lämningar kvar mer än möjligtvis en jordkällare som vi nogsamt inspekterade. Gården i Åhs övertogs efter Jons död 1729 enligt gängse tradition av äldste sonen Sven, och när Sven i sin gick bort 1767 övertogs gården av hans förstfödde son Olof. Olof gifte sig i juni 1771 med Agneta Jonsdotter från byn Rösered i Månstads socken, sju kilometer från Södra Åsarp. Det nygifta paret valde att till en början bo på gården i Åhs, där tre barn föddes: Maria, Anders och Johannes. Men 1781 beslutade sig Olof och hans hustru att flytta från gården i Södra Åsarp för att istället bosätta sig i Rösered i hustruns fädernegård. Där födde Agneta ytterligare två barn, Sven och Catharina. Och detta är viktigt att notera, för det är dessa fem barn som bildar utgångspunkt för vår släktförenings katalogisering av Jon i Åhs ättlingar i fem släktgrenar.


Vår resa i ättlingarnas fotspår fortsatte därför givetvis med ett besök till rusthållarebostället i Rösered. Förmodligen erbjöds det större möjligheter att leva ett bekvämt liv i Rösered, ity det att Agnetas far varit rusthållaren Jon Jonsson, och nu övertog Olof denna tjänst efter svärfars bortgång. Rusthållare kallades den som var innehavare av ett hemman, ett rusthåll, vilket åtagit sig att sätta upp och förse svenska militären med ryttare tillsammans med häst och kavalleriutrustning i utbyte mot att slippa betala skatt.

Äldsta dottern Maria gifte sig och kom att flytta till sin make Svens gård i Påbo, Ullasjö – och till den gården for vi efter besöket i Rösered, en gård som fortfarande efter närmare 220 år bebos av i rakt nedstigande led ättlingar till Maria och Sven. De tre bröderna blev gårdfarihandlare och etablerade egna gårdar, dessutom under nytt släktnamn Rylander, vilket bäddade för den mycket speciella situationen att det blev yngsta dottern Catharina som så småningom tog över föräldrahemmet, Rusthållaregården i Rösered, tillsammans med sin make Andreas Rydin. Gården bevarades sedan inom släkten i många år.


Det blev en intensiv givande rundtur i vackert höstsolsväder, och vi som deltog tackade Rune Andersson för eminent guidning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lars Eklund


Lars Eklund och Rune Andersson nuvarande och förutvarande ordförande i släktföreningen

Rusthållaregården i Rösered

Jon i Åhs jordkällare

Släktgården i Påbo Ullasjö

Södra Åsarps kyrka