Släktmöte 50-års jubileum 2009

Medlemsavgift:


BG nr 5062-1184


100kr / år

Ständig avgift 500kr


Nya medlemmar hälsas välkomna !

Släktmöte 2009
Föreningen

Föreningen är en aktiv släktförening med släktsammankomster vart 5:e år. Vanligtvis i anknytning till Södra Åsarp och Limmared som är släktens hemvist.


50-års jubileum.

Släktföreningens 50-årsjubileum firades den 5 september 2009 med samling och släktandakt i Södra Åsarps kyrka, där anfadern Jon tjänstgjorde som klockare på 1600-talet. I Månstad bygdegård intogs släktmiddag där programinslagen avlöste varandra. 92st medlemmar deltog.