Bilder Släktmöte 2019

Medlemsavgift:


BG nr 5062-1184


100kr / år

Ständig avgift 500kr


Nya medlemmar hälsas välkomna !

Bilder från Släktmötet den 14 september 2019


På kyrktrappan till Södra Åsarps kyrka

Rune Andersson överlämnar ordförande-klubban till Lars Eklund

Avgående revisor Lennart Andersson avtackas med blomma.

Blommor lämnades vid släktstenen

Lena Hansson tackar avgående ordförande Rune Andersson med present och blomma.