50-års jubileum 2009

Medlemsavgift:


BG nr 5062-1184


100kr / år

Ständig avgift 500kr


Nya medlemmar hälsas välkomna !

Släktmötet 2009

Bilder från 50-års jubileumet vid Södra Åsarp kyrka och Månstad bygdegård 2009.