Historik

Medlemsavgift:


BG nr 5062-1184


100kr / år

Ständig avgift 500kr


Nya medlemmar hälsas välkomna !

Historik

Släktens först i skrift omtalade förfäder voro bofasta i Södra Åsarps socken i Västergötland. De levde under flera generationer såsom jordbrukare på en brukningsdel i Åhs, en liten jordbruksby intill den gamla 1100-tals kyrkan.


Jon som var född 1659 blev klockare i kyrkan. Sonen Sven fortsatte med jordbruket i Åhs liksom sonsonen Olof som gifte sig med Rusthållaredottern Agneta Jonsdotter och fick 5 barn. Maria, Anders och Johannes föddes i Åhs. 1781 flyttade familjen till en större gård i Rösered i Månstad där barnen Sven och Catharina föddes. Det var dessa 5 barn som fick bilda de 5 släktgrenarna vid släktforskningen på 1950-talet.

 

Bröderna började sin yrkesbana som knallar och gjorde handelsfärder ute i landet. Namnet kunde ha viss framgång i affärerna och bröderna Olofsson antog släktnamnet Rylander. Detta efternamn lever vidare och flera släktmedlemmar bär det i dag.


Maria gren 1, flyttade i samband med giftermål med Sven Nilsson till gården Påbo i Ullasjö, Svenljunga kommun. Denna gård har verkligen blivit en släktgård. I oavbruten följd ägs den idag efter närmare 220 år i rakt nedstigande led av ättlingar till denna Maria och Sven Nilsson. Gren 1 är den största grenen och släkterna: Bergendahl, Lundin, Kuylenstierna, Sjögård m fl har utgått härifrån.


Anders gren 2, Andra barnet Anders bosatte sig på Stommen i Mossebo där han ingick äktenskap med dottern Josepha Hansdotter. Gren 2 är den minsta släktgrenen.


Johannes gren 3, Johannes eller Johan som han senare kallades blev ägare till Klockaregården i Timmele och gift med Johanna Hansdotter. Från denna gren återfinner vi idag släkterna Kullenberg, Ståhle, Anger m fl.


Sven gren 4, Sven blev ägare till Christinas fädernesgård Kärrabo i Marbäck. Från denna gren kommer Melkerssons-släkten och Björendahls m fl.


Catharina gren 5, Catharina blev kvar på rusthållaregården Rösered och ingick äktenskap med Andreas Rydin. Gården bevarades sedan inom släkten i många år. Från denna gren finner vi idag släkten Lidell, Rydin, Larssons m fl.