Släktingar att minnas

Jon i Åhs-släktingar att minnas:

Det finns många intressanta personer i släkten vars levnadsberättelser vi vill minnas. Föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna att bidra med material att publicera på hemsidan. Det kan vara minnesrunor och personliga hågkomster, och gärna med bilder.

 

Alvar Lidell (1908-1981)

Alvar Lidell blev blev berömd som nyhetsuppläsare vid brittiska BBC där han var en populär radioröst i 37 års tid. Han var son till trävaruhandlaren John Lidell som 1895 flyttade med sin familj från Rusthållargården i byn Rösered i Månstad socken till Storbritannien. I Sverige var och är denne vår släkting – i 5:e grenen – och hans levnadshistoria dessvärre i stort sett okänd, men i Storbritannien har han hyllats för viktiga insatser för landet under andra världskriget.

Vid släktträffen 2019 föreläste släktforskaren Per Larsson från Brämhult om Alvar Lidells intressanta liv. Presentationen baserades på två tidningsartiklar, en i Aftonbladet 1968 och en annan i veckotidningen Kvällsstunden 2017. Välkommen läsa detta material. (pdf-fil)

 
Otto Ahlquist (1857-1937)
Kyrkoherde i Tegneby på Orust i hela 32 år, 1905–1937. Gift med Jon i Åhs-släktingen Thyra Nilsson (1:a grenen). 

Otto kom från en enkel bondefamilj i Starrkärrs socken utanför Göteborg, men gavs möjlighet att utbilda sig till präst. Han började med att tjänstgöra som hjälppräst i Bergum – också utanför Göteborg – i sju års tid på 1890-talet, men valdes därefter till komminister i Lur, norra Bohuslän, och slutligen blev han 1904 en mycket uppskattad kyrkoherde i Tegneby och verkade där i över tre decennier. 

Läs biografiskt material om hans prästgärning publicerat i samband med den storstilade begravningen 1937, samt ett utdrag ur en bok i vilken berättas om hans tid som hjälppräst i Bergum. Otto var starkt inspirerad av den tyske teologen Johann Albrectht Bennel och skrev en bok om denne.

47 år gammal gifte han sig 1904 med den 20 år yngre köpmansdottern Thyra Nilsson från Kullings-Skövde, och bröllopsfesten ägde rum på Eggers hotell i Göteborg. De fick åtta barn, två söner och sex döttrar. Efter Otto Ahlquists borgång flyttade familjen till Svanesund.

Läs avslutningsvis Ottos otroligt vackra finstämda friarbrev till Thyra år 1903. 

Material sammanställt av dottersonen Lars Eklund. (pdf-fil)